Zašto ne volimo matematiku

Imam matematički mozak, tako mi barem kažu. Volim matematiku i sve bih rado objasnila matematikom. Ali rijetki su oni s kojima nalazim na tome polju zajednički jezik. Većina ne voli matematiku. Evo, razgovaram sa ženom koja bi se rado zaposlila kod nas kao nastavnik ekonomskih predmeta. Pročitaj ostatak ovog unosa »

Oglasi

Marljivost i broj godina studiranja

Moj znanac regrutira mladi kadar. I javi se jedno desetak mladih pravnica, sve studirale deset godina. Hvatao se za glavu. Napokon dođe jedna s pet godina studiranja i nju je odmah zgrabio i zaposlio. Pokazala se ozbiljna, odgovorna, marljiva i pametna. Pročitaj ostatak ovog unosa »

Stup srama

Počela je konferencija. U stankama se sudionici razmahuju s titulama, dosjetkama, svojim profesionalnim uspjesima. Zadnji govornik konferencije kaže slušateljstvu: Sada ću vrlo rado odgovoriti na vaša pitanja. Pročitaj ostatak ovog unosa »

Dvadeset i četiri godine torture

Šuti Slušaj Štrebaj

Šuti Slušaj Štrebaj

Kada je i moje mlađe dijete napokon završilo gimnaziju, imala sam samo jedan spontani i istinski osjećaj: dvadeset i četiri godine torture napokon je završilo. Napokon je završilo to čudno obrazovanje kod kojega su djeca opterećena sa šesnaest predmeta, u kojem na satu njemačkog uče – umjesto lagane i jednostavne konverzacije – komplicirane tekstove o njemačkom književnom i likovnom stvaralaštvu između dva rata. Da je napokon završilo obrazovanje u kojem nije bilo debate, diskusije, internetskog istraživanja. Da je napokom završilo 24 godine ŠSŠ-a (sustava obrazovanja ŠUTI  SLUŠAJ ŠTREBAJ) 

Raspušteni mozgovi

Još pamtim najgoru priču koju sam čula, a vezanu za nedostatak našeg obrazovnog sustava: Jedan mladi, veoma uspješni 23-godišnjak  ispričao mi je kako je prve dvije godine svog visokoškolskog obrazovanja proveo na jednom hrvatskom fakultetu, ekonomskog usmjerenja, na kojemu je vladala sveopća anarhija: studenti su umjesto na predavanjima sjedili po kafićima, na ispitima se prepisivalo a profesori su pred time zatvarali oči. Pročitaj ostatak ovog unosa »

Marljivost, odgovornost i selekcija

Voditelj ste zbora. Morate izabrati solisticu. Hoćete li izabrati najbolju pjevačicu ili najlošiju. Jasno, najbolju. Pročitaj ostatak ovog unosa »

Meni ne ide matematika, a meni ne ide njemački

Meni ne ide matematika, zato imam jedan. Meni pak ne ide njemački i zato imam jedan. Ja sam pravnik i meni ne ide računanje pa ne moram zato ni pokušati zbrojiti recimo jedan i jedan. I tako u nedogled. Alibiji, alibiji. Dobro da ih ima. I dobro, nek ih ima, sve dok se to mene ne tiče. A gdje me se tiče? U dijelu kada počne jadikovka: Pročitaj ostatak ovog unosa »